Certyfikaty: DIN CERTCO, TUV SUD - nowość

Klasyfikacja wg PAS 1075 oraz grupy wymiarowe wg Normy 1555-2:2012.

W Europie tylko dwa niezależne, notyfikowane Instytuty: DIN CERTCO oraz TUV SUD wprowadziły procedurę badawczą sprawdzającą zgodność produkcji rur z wymaganiami  PAS 1075.

Specyfikacja PAS 1075 obowiązuje razem z istniejącymi normami (np. EN 1555). Została opracowana przez wiodących producentów rur, dostawców surowca, instytuty badawcze oraz firmy budowlane.

Specyfikacja techniczna PAS 1075 (PZP artykuł 30. Pkt.2)
„Rury polietylenowe przy zastosowaniu alternatywnych metod instalacji – pomiary, wymagania techniczne, próby”
opisuje wymagania oraz metody badania surowca i rur z materiału PE100 RC stosowane w instalacjach z gwarancją trwałości powyżej 100 lat i jest traktowana jako wzorzec przyszłej normy .

Klasyfikacja rur wg PAS 1075:
Typ 1: rury pełnościenne (ściany jednowarstwowe) wykonane w całości z PE 100-RC, wymiary zgodnie z DIN 8074
Typ 2: rury dwu- lub trójwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych ściany, wykonane z PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074
Typ 3: rury wykonane w całości z PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074 z dodatkową warstwą ochronną wykonaną z PP.

Grupy wymiarowe rur wg Normy 1555-2:2012
dz32 – dz63,
dz75 – dz225,
powyżej dz 250.

Producenci, chcący zachować wysoką jakość oferowanych rur z materiału PE100 RC, produkują zgodnie z wymaganiami zawartymi w PAS 1075 oraz posiadają ważne certyfikaty DIN CERTCO lub TUV SUD oddzielne dla każdej z grup rur wg klasyfikacji PAS 1075 oraz grup wymiarowych wg Normy 1555-2:2012 to jest:

1. każdego typu rur (typ1, typ2, typ3) wg PAS 1075
2. każdej grupy wymiarowej (dz32-63,dz75-225, powyżej dz225) zgodnie z normą 1555-2:2012
3. każdego medium oddzielnie ( gaz, woda, kanalizacja).

Na żądanie zamawiającego producent winien dostarczyć raport z badań o numerze zgodnym z numerem umieszczonym na certyfikacie.

Wszystkie WAŻNE certyfikaty, są opublikowane na stronie internetowej DIN CERTCO

 

SPRAWDZ SAM: http://www.dincertco.de/en/zertifikates_registrations.html

Certyfikacja na produkcję rur PE 100RC zgodnie z PAS 1075 jest procesem permanentnym, dlatego brak publikacji na stronie internetowej instytutu może oznaczać utratę ważności Certyfikatu.

Sprawdź czy rury producenta np. rury firmy GERODUR MPM mają ważny certyfikat:
http://www.dincertco.tuv.com/search?locale=en&q=gerodur