Rury zgrzewane bez okorowywania płaszcza ochronnego-nowość

GEROfit R - 10 lat doświadczenia.

 


Zgrzewanie rur GEROfit®R z płaszczem ochronnym z PP ma już 10-letnie zastosowanie. Możliwość wykonywania tego typu połączeń przyczyniła się znacznie do ułatwienia oraz skrócenia czasu zgrzewania doczołowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu systemowi.

Pierwszą generację takich rur wprowadzono na rynek w latach 90-tych. Rury GEROfit®R okazały się pierwszym dobrym rozwiązaniem dla bezwykopowych metod układania, które najczęściej uszkadzają powierzchnię rur.

Rury z płaszczem ochronnym GEROfit®R poprzez swoją konstrukcję, bez zastrzeżeń, spełniają wymogi rur Typ 3 wg PAS 1075, stosowanych do układania metodą bezwykopową.

W roku 2003 inżynierowie postanowili zoptymalizować technologię zgrzewania doczołowego rur PE z dodatkowym płaszczem ochronnym z PP.

Wcześniej płaszcz ochronny był na końcach rur okorowywany przed zgrzewem doczołowym, a następnie odsłonięte miejsce zgrzewu, było ponownie zabezpieczone. Ponowne zabezpieczenie rury wymagało jednak dodatkowego czasu oraz dodatkowego materiału. Zadaniem inżynierów było więc stworzenie systemu rur GEROfit® z płaszczem ochronnym do zgrzewania bez jego usuwania i ponownego zabezpieczania.

W tym celu polioleficzny materiał płaszcza ochronnego został w istotny sposób zmodyfikowany na podstawie reologicznego zachowania procesu zgrzewania. Dzięki tym zmianom w miejscu zgrzewu osiągnięto wytrzymałą ochronę rury.

Wytrzymałość zgrzewu została zatwierdzona przez Hessel-Ingenieurtechnik oraz badania czynników zgrzewania zgodnie z normami DVS 2203-2 oraz DVS 2203-1 załącznik 1, a także przez badania długotrwałych prób wytrzymałości zgodnie z DVS 2203-4 oraz DVS 2203-1 załącznik 2.

Parametry zgrzewania zostały ustalone w wyniku szczegółowych badań w zakresie czasu zgrzewania oraz ciśnienia nacisku, a temperatura zgrzewania (220ºC) zgodnie z DVS 2207-1.

Przy obliczaniu ciśnienia docisku pojawiło się jednak pytanie: czy płaszcz ochronny powinien podlegać kalkulacji?

W czasie procesu tworzenia wypływki i nagrzewania płaszcz ma styczność z elementem grzejnym, co na pierwszy rzut oka stwarza wrażenie części składowej, istotnej do obliczeń.

Jednak w trakcie procesu zgrzewania nie następuje zmieszanie się materiału rury przewodowej z materiałem płaszcza ochronnego.

Przy właściwym połączeniu materiał płaszcza zostaje wyparty przez uplastyczniony materiał rury przewodowej, a po zakończeniu procesu zgrzewania miejsce zgrzewu pozostaje całkowicie zabezpieczone.

Biorąc pod uwagę zgrzanie rury przewodowej bez dopuszczenia zgrzewania mieszanego, obliczenia ciśnienia docisku należy więc odnieść tylko do wymiaru rury przewodowej bez obliczeń płaszcza ochronnego.

W celu zweryfikowania powyższych założeń przeprowadzono szereg testów zgrzewów porównawczych. Przeprowadzone badania nie wykazały obniżenia wytrzymałości długotrwałej przy obliczaniu ciśnienia docisku na rurze przewodowej. Dlatego też rury z płaszczem ochronnym GEROfit ® R mogą być zgrzewane bez ograniczeń, zgodnie z parametrami DVS 2207-1.

Istotą technologii produkcji GEROfit ® R jest nie mieszanie się w trakcie procesu zgrzewania polietylenu z polipropylenem, co potwierdza fakt, iż po zakończeniu zgrzewania można w wypływce bez problemu oddzielić polietylen od polipropylenu.

Firma GERODUR MPM posiada wyniki badań niezależnego, notyfikowanego Instytutu Dr. HESSEL potwierdzające możliwość zgrzewania rur PE 100 RC z płaszczem ochronnym z PP bez konieczności jego usuwania.

POBIERZ

 

Certyfikat dr HESSEL potwierdzający możliwość zgrzewania rur bez konieczności okorowywania płaszcza.


Rury GEROfit ® R są już od 10 lat wykorzystywane przez wielu dostawców, projektantów oraz producentów na całym świecie: obok Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii również w Rosji, Chinach, Brazylii i innych krajach.

Zródło: GERODUR „Gute Nachrichten 2014”Autor::Maik Marx