PE 100 RC

Rury RCprotect® posiadają znakomite właściwości materiału PE100RC oraz dodatkowo wysoką odporność na obciążenia punktowe.
Standardowe rury polietylenowe przy montażu bez obsypki piaskowej ulegają znacznym obciążeniom punktowym wywołanym przez nacisk kamieni, gruzu itp.
Obciążenia punktowe to siły działające punktowo na powierzchnię rury.
 

Zgodnie z obok przedstawionymi rysunkami obciążenia punktowe powodują lokalną koncentrację naprężeń, które z kolei powodują pęknięcia po wewnętrznej stronie rury – tzw. powolną propagację pęknięć.

 Metodą na ocenę wywołanych przez obciążenia punktowe naprężeń materiałowych jest wykorzystujący testy wytrzymałościowe test FNCT.
Wynik FNCT > 3.300 h dla każdej partii wg Dr. Hessela oznacza, że można założyć żywotność rury układanej bez osypki piaskowej na min. 100 lat. Rury RCprotect® nie mają takich problemów. Dzięki zastosowaniu materiału PE 100-RC rury RCprotect są odporne na obciążenia punktowe.

Rury RCprotect® są wykonane ze specjalnego rodzaju PE 100 RC, który został opracowany w związku ze zmienionym profilem wymogów (układanie bez obsypki piaskowej) w zakresie odporności na propagację pęknięć.

 

 Więcej informacji: