RCprotect®

Strona producenta: www.gerodur.de

Rury RCprotect® są koekstrudowanymi rurami o litych ściankach z PE 100 RC (odporne na propagację pęknięć) z regularnie zintegrowaną kolorową warstwą zewnętrzną. Rury RCprotect® są szczególnie odporne na długookresowe obciążenia punktowe powstające wskutek rezygnacji z obsypki piaskowej. Ukierunkowane wykorzystanie daleko posuniętych w rozwoju właściwości materiałowych – odporność na powolną propagację pęknięć – daje pewność spełnienia wszystkich wymogów wobec nowoczesnego i ekonomicznego układania rur. Do bezpiecznego stosowania przez okres > 100 lat.

Więcej informacji: