Kształtki elektrooporowe

Kształtki elektrooporoweMATERIAŁ: Polietylen PE100 o długotrwałej wytrzymałości spełnia wymogi norm:

PN-EN 1555-3:2003(U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: kształtki.

PN-EN 12201-3:2003(U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: kształtki.

PN-EN 13244-1 - ciśnieniowe podziemne i nadziemne systemy przewodów rurowych i tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania w kanalizacji. Polietylen (PE). Część 3: kształtki.

KOLOR CZARNY

Napięcie zgrzewania na końcowych przyłączeniach kształtek: Max 40 volt

Średnica przyłącza końcowego: 4mm lub 4,7mm

ZASTOSOWANIE:

do budowy gazociągów, wodociągów, systemów kanalizacyjnych, systemów do utylizacji odpadów, nawadniania, budowy basenów i innych systemów electric unicycle rurowych.

 

Dodatkowe informacje: