GEROfit® REX

Producent: www.gerodur.de

Nowo wyprodukowana przez firmę Gerodur rura ochronna GEROfit® REX Barrier Pipe bazuje na naszej sprawdzonej jedynej w swoim rodzaju technologii wielostopniowej Extrusion rur ciśnieniowych PE z funkcjonalną warstwą - GEROfit®. Poprzez dodatkową integralną warstwę na bazie metalicznego materiału otrzymaliśmy warstwę antydyfuzyjną, która w porównaniu z konwencjonalnymi rurami z tworzywa sztucznego poszerzyła znacznie zakres zastosowania.

W coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku wzrasta niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody pitnej przez wnikające/napierające substancje szkodliwe. Chemiczne substancje mogą przedostać się do rurociągów (=Permeation) i zanieczyścić wodę pitną (=Kontamination).

Typowe strefy zagrożenia występują przykładowo przy układaniu rurociągu przez:

  • obszary przemysłowe
  • stacje benzynowe
  • wysypiska śmieci
  • obszary komunikacji
  • użytkowe obszary rolnicze (zagrożenie: przenawożenie)
  • cmentarze
  • tereny zalewowe oraz obszary zagrożone powodzią
  • strefy zmian wód gruntowych
  • równolegle prowadzone różne rurociągi z minimalnym zachowaniem odstępu.

Podstawę stanowi sprawdzona i z najnowocześniejszego odpornego na zarysowania materiału wyprodukowana rura PE 100-RC, która otoczona jest całkowicie integralną metalową/polimerową wielowarstwową folią. Poszczególne warstwy zostają zespawane/zespolone podczas produkcji w homogeniczną całkowicie zamkniętą warstwę. na zewnątrz rura posiada własną ochronną warstwę - płaszcz. Ten wysoko odporny na ścieranie płaszcz stanowi ogromna ochronę na wszelkie karby i nacięcia. Poprzez to rura GEROfit® REX jest polecana przy wszystkich bezwykopowych metodach układania.

 

Dane techniczne 

Rury do wody pitnej

Budowa rury

Rura do transportu medium według norm DIN oraz EN | rura do transportu medium PE 100-RC | wymiarowo dopasowany płaszcz ochronny ze zmodyfikowanego Polyolefincompound

 

Więcej informacji