100 letni okres użytkowania i trwałości rur PE100/PE100 RC

Większa ochrona, większe bezpieczeństwo

         

Rury PE-HD produkcji firmy Gerodur z materiału PE 100 /PE 100 RC (GEROthen®,GEROthen®coex,RCprotect®), jak również PE 100 RC z płaszczem ochronnym (GEROfit®R) przy odpowiednim wykonaniu i przy właściwym zastosowaniu posiadają 100-letni okres użytkowania.

Podstawę jakości rurociągów stanowią m in. Następujące normy i certyfikaty:

DIN 8074:2011: Rury z polietylenu (PE) – PE 80,PE 100 – Wymiary”
Dzięki ponownemu opracowaniu niniejszej normy w grudniu 2011r. możemy przyjąć przedłużony okres użytkowania rur na okres ponad 100 lat (dawniej 50 lat):
”Dotychczas przyjęty okres użytkowania 50 lat może zostać przedłużony na co najmniej 100-letni okres użytkowania na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń przeprowadzanych na rurach PE przy temperaturze stosowania do 20°C”
 

DIN 8075:2011:”Rury z polietylenu (PE) –PE80,PE 100-Ogólne wymogi dot. jakości badania”DIN EN 12201:2011:”Systemy rurociągów z tworzyw sztucznych dla wodociągów oraz dla rurociągów ciśnieniowych kanalizacyjnych i ściekowych – Polietylen (PE) _ Część 2:Rury”


Dla rur z materiału PE 100 RC obowiązuje dodatkowo:

PAS 1075:”Rury z polietylenu dla alternatywnych metod układania-wymiary, techniczne wymagania oraz badania.”
”Jako alternatywne metody układania zostały uznane takie, przy których w zastosowaniu rur PE odbiega się od przypisanych warunków układania z podsypką piaskową w otwartej zabudowie (np. zgodnie z norma DVGW W400-2).”
Ponadto:
„Wymagania dla alternatywnie układanych rur są do teraz niewystarczająco opisane w ustaleniach technicznych.
Właściwe wymagania dot. surowca oraz rur zostały natomiast po raz pierwszy opisane w PAS 1075 z minimalnym okresem użytkowania ponad 100 lat”


Wymienione już na wstępie produkty naszej firmy zostały następująco zakwalifikowane na bazie opisanych norm i zasad:
Dla rur wodnych i gazowych: DVGW (Niemcy), ITB oraz ZETOM (Polska) jak również inne akredytowane międzynarodowe instytuty.
Dla rur ciśnieniowych ogółem oraz dla rur ciśnieniowych ściekowych: DIN CERTCO (Niemcy), ITB (Polska) jak inne akredytowane międzynarodowe instytuty.
Dla rur z materiału PE 100 RC przy zastosowaniu alternatywnych technik układania obowiązuje dodatkowo certyfikacja DIN CERTCO.