Badania potwierdzające jakość

FNCT - Full Notch Creep Test (zgodnie z ISO 16770, EN 12814-3, DVS 2203-4)

FBCT to test pozwalający określić wymaganą wytrzymałość na rozciąganie. Próbka, nacięta na obwodzie, umieszczona w roztworze aktywnym, jest rozciągana z siłą 4 MPa w temp. 80 st C.
NPT – Notched Pipe Test ( zgodnie z ISO 13479), test karbu

Rura z karbami (4 w odstępie 90º, głębokość 20% grubości ścianki) służy sprawdzeniu określonego czasu wytrzymałości – test prowadzony jest do chwili uszkodzenia rury.PLT – Point Load Test (zgodnie z PAS 1075), tzw. Test obciążenia punktowego wg dr Hessela

Rura jest obciążona kulistym stemplem. Zniekształcenie wywołane naciskiem zewnętrznym lub jego zagłębienie w powierzchnię rury wywołane rozciągnięciem materiału, służy potwierdzeniu odporności ścianki rury na powolną propagację pęknięć. Badanie przeprowadzone jest w roztworze aktywnym.1. Badania wstępne – Tworzywo

Wstęp Uwagi
FNCT
 
3300h, 80ºC, 4N/mm2,
2% Arkopal N-100
PLT – point load test
 
8760h, 80ºC, 4 N/mm2
2% Arkopal N-100
Test na starzenie pod wpływem ciepła >100 lat, 20ºC
NPT – notched pipe test 8.760h


2. Kontrolne badania jakościowe (nadzór) – Tworzywo
Regularna kontrola i nadzór badań FNCT, PLT i NPT


3. Badania wstępne – Rury

Wstęp Uwagi
FNCT
 
3300h, 80ºC, 4N/mm2,
2% Arkopal N-100
PLT – point load test
 
8760h, 80ºC, 4 N/mm2
2% Arkopal N-100
Próba penetracji Grubość ściany po 9000h
> 50% pierwotnej grubości ściany

 

4. Kontrola badania jakościowego (nadzór) – Rury
Regularna kontrola i nadzór badań FNCT, PLT.

Ważne wskazówki:
Laboratoria badawcze uprawnione do badań zgodnie z PAS 1075 musza posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu wymaganych badań oraz posiadać akredytację w celu prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z normą PE EN ISO/IEC 17025.
Ponieważ wyniki badań powyżej 8760 h buy cheap replica watches uk są prowadzone w warunkach starzenia się polietylenu w temperaturze powyżej 80ºC, niedopuszczalne są wyniki (otrzymane z prób prowadzonych w przyśpieszony sposób) wykazujące poniżej 8760h.