Formy dostawy

Sztangi

6 mb
10 mb
12 mb
13 mb
15 mb

Inne długości na zapytanie

Krążki

Wymiar rury średnica zewnętrzna (mm) Maksymalna długość dostarczana na krążkach (m)

Ø 25 - Ø 63

100mb

Ø 75-Ø 110

100mb, 200mb, 300mb

Ø125 - Ø180

100mb, 200mb, 300mb

Inne długości na zapytanie

 

Wielki bęben
Program dostaw rur PE-HDnawiniętych na dużych bębnach PE80/ PE100, PE 100RC SDR 11 (DIN 8074)

Wymiar rur średnica zewnętrzna (MM)

Max. długość dostarczana na bębnach (m.) Waga brutto na bęben (kg)

Ø90

1600 ok. 4026

Ø110

1100 ok. 4089

Ø125

850 ok. 4103

Ø140

600 ok. 3678

Ø160

500 ok. 3968

Ø180

380 ok. 3832