GEROfit - dane techniczne

  Rury do wody pitnej Rury do gazu
Budowa i wykonanie rury Rura do wody zgodnie z normami DIN oraz EN | Rury z płaszczem ochronnym ze zmodyfikowanego polipropylenu Rura do gazu zgodnie z normami DIN oraz EN | Rury z płaszczem ochronnym ze zmodyfikowanego polipropylenu
Oznakowanie Rura do mediów w kolorze czarnym z czterema równomiernie rozłożonymi na całości niebieskimi podłużnymi pasami | Rura do wody z kompletnym oznaczeniem metrowym zgodnie z DVGW | Płaszcz ochronny w kolorze niebieskim z czterema równomiernie rozłożonymi na całości zielonymi podłużnymi paskami | Polpropylenowy płaszcz ochronny z kompletnym oznaczeniem metrowym zgodnie z DVGW Rura do mediów w kolorze czarnym z czterema równomiernie rozłożonymi na całości pomarańczowo - żółtymi podłużnymi pasami | Rura do gazu z kompletnym oznaczeniem metrowym zgodnie z DVGW | Płaszcz ochronny w kolorze pomarańczowo - żółtymi z czterema równomiernie rozłożonymi na całości zielonymi podłużnymi paskami | Polpropylenowy płaszcz ochronny z kompletnym oznaczeniem metrowym zgodnie z DVGW
Zastosowanie / wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem Rura do wody pitnej do układania w gruncie zgodnie z normami oraz dopuszczeniami DVGW | Układanie w otwartym wykopie z podsypką piaskową lub bez możliwe | Układanie bezwykopowe rur nowych , modernizacje Rura do gazu do układania w gruncie zgodnie z normami oraz dopuszczeniami DVGW | Układanie w otwartym wykopie z podsypką piaskową lub bez możliwe | Układanie bezwykopowe rur nowych , modernizacje
Specyfikacja

GEROfit® R rury z polipropylenowym płaszczem ochronnym mogą być układane metodą zgrzewane doczołowo bez uprzedniego zdejmowania zewnętrznego płaszcza ochronnego | Permanentna kontrola partii materiałów użytych w PE 100 RC | Rury do wody pitnej firmy Gerodur z dodatkowym regularnym badaniem organoleptycznym – Qplus Label

GEROfit® R rury z polipropylenowym płaszczem ochronnym mogą być układane metodą zgrzewane doczołowo bez uprzedniego zdejmowania zewnętrznego płaszcza ochronnego | Permanentna kontrola partii materiałów użytych w PE 100 RC
Materiał Rura do wody PE 100 RC | Płaszcz ochronny ze zmodyfikowanego PP Rura do gazu PE 100 RC | Płaszcz ochronny ze zmodyfikowanego PP
Normy DIN EN 12201 | DIN 8074/8075 | DVGW GW 335 – A2 DIN EN 1555 | DIN 8074/8075 | DVGW GW 335 – A2
Dopuszczenia DVGW | międzynarodowe na zapytanie DVGW | międzynarodowe na zapytanie
Certyfikaty DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001
Rury badane przez SKZ Würzburg | IMA Dresden | Hessel Ingenieurtechnik Aachen SKZ Würzburg | IMA Dresden | Hessel Ingenieurtechnik Aachen
Wymiary SDR 7,4 / 9 / 11 / 17 dalsze na zapytanie SDR 7,4 / 9 / 11 / 17 dalsze na zpytanie
Formy dostawy Sztanga / zwój / bęben

Sztanga / zwój / bęben

 

Dodatkowe informacje: