Odporność na warunki pogodowe i promieniowanie UV

Większa ochrona, większe bezpieczeństwo

 
    

W przypadku wieloletniego składowania na wolnym powietrzu rury PE-HD mogą ulec uszkodzeniu wskutek działania warunków pogodowych, a w szczególności krótkiego promieniowania nadfioletowego światła słonecznego UV przy udziale tlenu atmosferycznego.

Czarne rury są zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, szczególnie przed promieniowaniem UV, poprzez zawartą w nich sadzę. Granulat PE jest odporny na napromieniowanie UV aż do 3,5 GJ/m². W Polsce potwierdza to możliwość magazynowania zewnętrznego przez okres jednego roku.

Rury kolorowe (żółto/pomarańczowe oraz niebieskie) z materiałów zgodnych z wykazem surowców KRV mają zagwarantowaną ochronę przed napromieniowaniem aż do 7,0 GJ/m² poprzez wprowadzenie stabilizatorów (w Polsce mogą być magazynowane do dwóch lat na zewnątrz).

Rury z płaszczem ochronnym GEROfit® R można potraktować jak czarne rury, gdyż rdzenna rura przewodnia jest czarna, a to oznacza, że jest wystarczająco zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. Kolorowy płaszcz ochronny rury dodatkowo zabezpiecza rurę przewodnią przed oddziaływaniem zewnętrznych warunków.

Do produkcji rur stosuje się wyłącznie granulat dopuszczony przez Stowarzyszenie PE100+ zgodnie z wykazem surowców wg Stowarzyszenia Producentów Rur z Tworzyw Sztucznych KRV e.V

Po dłuższym okresie magazynowania zewnętrznego rury buy cheap swiss replica watches PE-HD powinny być poddane ponownie odpowiednim testom dot. ich zastosowania przy budowie rurociągów.