Zastosowanie i układanie rur GERODUR MPM według PAS 1075

Wybór odpowiedniego systemu rurowego zależy od potrzeb konkretnego zastosowania i wiążących się z nim czynników technicznych.

Układanie rur według PAS 1075

Płużenie/frezowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płużenie jest najszybszą i chyba najbardziej ekonomicznym sposobem budowy rurociągów z tworzyw sztucznych.


 
Ta metoda układania stosuje się w zasadzie na terenach nieuzbrojonych (rolniczych, leśnych), poza obszarami objętymi ruchem drogowym. W trakcie frezowania tworzy się mechanicznie wykop w którym równocześnie, w tzw wykopie roboczym, jest układany rurociąg wykonany z rur z płaszczem ochronnym GEROfit®R lub rura RCprotect®. Układanie rur przeprowadza się w wykopie wąsko przestrzennym za pomocą tzw urządzenia roboczego, na dnie wykopu, bez stosowania piasku, ale z  użyciem gruntu rodzimego. W trakcie płużenia grunt jest usuwany za pomocą lemiesza, za którym na dnie wykopu za pomocą urządzenia roboczego jest układany rurociąg wykonany z rur z płaszczem ochronnym GEROfit®R lub RCprotect®. W zależności od rodzaju gruntu, średnicy rury, głębokości układania oraz możliwości urządzenia płużącego jest możliwe ułożenia do 4 km sieci dziennie. Dla obu metod układania obowiązuje zachowanie dopuszczalnych promieni gięcia i wartości siły ciągu w odniesieniu do parametrów danego rurociągu.

Poziome wiercenie płuczkowe

 

W różnym stopniu materiał gruntu jest najpierw spulchniany przy pomocy płuczki i wypłukiwany na mokro. W pierwszej fazie wiercony jest kanał prowadzący dla rurociągu za pomocą odwiertu pilotażowego. W kolejnych etapach kanał prowadzący jest poszerzany a następnie wprowadza się do niego rurę przy pomocy urządzenia wciągającego.

Przecisk pneumatycznyPrzecisk pneumatyczny to sprawdzona i wydajna technika, stosowana już od dziesięcioleci, która najlepiej nadaje się do wykonywania przyłączy domowych.Za pomocą głowicy przyciskowej o napędzie pneumatycznym tworzy się pusta przestrzeń w gruncie. W tą przestrzeń następnie są wciągane rury z płaszczem ochronnym GEROfit® R. Dlatego nie powstają uszkodzenia w obiektach na powierzchni, jak ogrody czy drogi.

Poziomy przewiert sterowanyUkładanie nowego rurociągu z zastosowaniem technologii przewiertu sterowanego przebiega zwykle w trzech następujących kolejno krokach. Przebieg trasy ustala się dzięki stałej lokalizacji i umiejscowieniu przewiertu pilotowego. Następnie przewiert pilotowy jest poszerzany (rozwiercany) do właściwej średnicy w celu wciągnięcia rur GEROfit® R. Potem następuje wciąganie połączonych za pomocą zgrzewania doczołowego odcinków rur. Przeprowadzane prace podlegają kontroli przez właściwy organ nadzoru. Sztywność zewnętrzna rurociągu (odporność na nacisk) musi być większa niż maksymalne ciśnienie płuczki. Należy przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia oraz dopuszczalnych sił ciągu.

ReliningZastosowanie technik relingu polega na wciąganiu rur z płaszczem ochronnym GEROfit®R połączonych metoda zgrzewania doczołowego za pomocą wciągarki (windy) w wyczyszczony stary rurociąg. Należy przestrzegać dopuszczalnych promieniu gięcia rur oraz dopuszczalnych sił ciągu. Podczas prac przygotowawczych można usunąć zewnętrzna i wewnętrzna wypływkę. Przestrzeń pomiędzy wprowadzonym rurociągiem z rur GEROfit®R, a dotychczasowym przewodem powinna zostać wypełniona. Istniejący stary rurociąg musi zachować swoja sztywność na tyle, aby w pełni przejmować obciążenia statyczne. Wprowadzony rurociąg musi zostać poddany próbie ciśnienia wewnętrznego względnie pomiarowi nacisku zewnętrznego.

Kraking (Berstlining)


 

Technika berstlingu statycznego polega na renowacji starych sieci, które niszczone są za pomocą głowicy kruszącej z wykorzystaniem dotychczasowej ich lokalizacji. Skruszone elementy rur wciskane są w otaczający sieć grunt. W to miejsce są wciągane rury z płaszczem ochronnym GEROfit®R połączone za pomocą zgrzewania doczołowego. Należy usunąć powstałą podczas zgrzewania doczołowego wypływkę zewnętrzną. Średnica wciąganego rurociągu może być większa od dotychczasowej średnicy sieci. Należy przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia rur oraz dopuszczalnych sił ciągu. Wciągnięty rurociąg musi zostać poddany próbie ciśnienia wewnętrznego względnie pomiarowi nacisku zewnętrznego.

Należy jednak podkreślić, że jedynie rury Typu 3 (np.GEROfit ®R) można bez ograniczeń zastosować do krackingu statycznego (Berstlining).