Zgrzewanie doczołowe rur

Powierzchnie rur lub części rurociągów przeznaczone do trwałego zgrzania powinny zostać wyrównane poprzez dociśnięcie do płyty grzewczej (ciśnienie wyrównania), następnie nagrzane podczas nagrzewania bezciśnieniowego (podgrzanie, ciśnienie posuwu), a po usunięciu płyty grzewczej (czas przestawienia) połączone pod właściwym ciśnieniem (ciśnienie łącznia). Jednocześnie należy przestrzegać wskazówek producenta zgrzewarek.

Rys.: Zgrzewarka doczołowa -WIDOS 4600 z automatyczną rejestracją (przykład)Szczególne zalety zgrzewania doczołowego rur GEROfit®R z płaszczem ochronnym:

  • Łączenie za pomocą zgrzewania doczołowego bez potrzeby usuwania płaszcza ochronnego,
  • Brak konieczności dodatkowego zabezpieczania zgrzewów
  • I, jeśli to konieczne (np. w przypadku renowacji metodą berstliningu) możliwość usunięcia wypływki zewnętrznej (odcięcie i usunięcie bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi)


Przygotowanie do zgrzewania
Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i temperaturą ? 0º). Jeśli rura zostanie lokalnie ogrzana przez działanie słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu poprzez jego zasłonięcie.
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogą być uszkodzone i muszą zostać oczyszczone (np. z brudu, tłuszczu, wiór). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastąpić bezpośrednio przed zgrzewaniem. Ponadto końce rur dostarczonych w krążkach (zwojach, bębnach) mogą po rozwinięciu wykazywać się owalizacją, w związku z czym należy je we właściwy sposób przygotować do zgrzewania, np. za pomocą kalibratorów nakładanych na końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy zdejmować bezpośrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury.

Przebieg procesu zgrzewania doczołowego (według DVS 2207-1)

1. właściwie przygotować miejsce zgrzewania (np. namiot do zgrzewania) – rys. 1
2. podłączyć zgrzewarkę do sieci lub generatora prądu i sprawdzić działanie urządzenia
3. umocnić i dopasować rury przeznaczone do łączenia – rys. 2
4. przygotować powierzchnię łączenia rur za pomocą struga (Należy uważać na ostrza struga!), wyjąć strug i usunąć wióry z obszaru zgrzewania – rys. 3
5. zaślepić wolny koniec rury (za pomocą fabrycznej zaślepki)
6. Sprawdzić dopasowanie przylegających zestruganych powierzchni rur – rys. 4; dopuszczalna szerokość szczelin patrz tabela:
 

Zewnętrzna średnica rury  Dopuszczalna szerokość szczeliny
 ≤ 355 mm  ≤ 0,5 mm
 ? 630 mm  ≤ 1 mm

Tabela: dopuszczalna szerokość szczelin (DVS 2207-1)


7. sprawdzić współosiowość umocowania rur (dopuszczalne przesunięcia max. 0,1 x grubość ścianki) – rys. 4
8. sprawdzić temperaturę płyty grzewczej w zależności od rodzaju materiału rury (wartość ta dla PE 100 wynosi 220 °C, MFI 005)
9. oczyścić płytę grzewczą za pomocą papieru niewłóknistego
10. zmierzyć siłę oporów przemieszczania rury i wpisać do protokołu zgrzewania
11. nastawić wartość ciśnień wyrównania, posuwu i łączenia, przy czym dla rur PE-HD jest używana wartość 0,15 N/mm2
12. właściwie określić wartość ciśnień (np. czas nagrzewana, ciśnienie łączenia)
13. w razie potrzeby oczyścić powierzchnie łącznia odpowiednim płynem czyszczącym (np. Tangit) i papierem niewłóknistym – rys. 5
14. płytę grzewczą umieścić pomiędzy łączonymi elementami
15. wyrównać powierzchnię połączeń za pomocą płyty grzewczej aż do powstania wypływki o właściwej wysokości
16. nagrzewać pod zredukowanym ciśnieniem ≤0,01 N/mm2 (zasadniczo czas nagrzewania to 10 sek. na 1 mm grubości ścianki rury), po zakończeniu nagrzewania usunąć płytę grzewczą
17. powierzchnie łączenia, po usunięcia płyty grzewczej, docisnąć doprowadzając do zetknięcia. Szybkość docisku do zatknięcia powinna być minimalna. Następnie należy płynnie zwiększyć ciśnienie łącznia do osiągnięcia właściwej siły łącznia, utrzymywanej przez właściwy czas – rys. 7
18. po połączeniu zgodnym z zasadami zgrzewania utworzy się wypływka z zasadą K > 0 (wg DVS 2207-1) – rys. 7
19. schłodzenie połączenia
20. po zakończeniu chłodzenia zwolnić połączone elementy i uzupełnić protokół zgrzewania.

Rys.1. Zachowanie warunków zgrzewania Rys. 2. Umocowanie i dopasowanie rur
Rys. 3. Zestruganie końcówek rury Rys. 4. Sprawdzenie współosiowości
umocowania i szerokości szczelin
Rys. 5. Usunięcie wiórów i oczyszczenie
płynem czyszczącym powierzchni zgrzewania
Rys. 6. Wyrównanie i nagrzewania
 
Rys. 7. Usunięcie płyty, połączenie
w schłodzenie pod wpływem ciśnienia docisku 
 

 

 

Dodatkowe informacje:


Zgrzewanie elektrooporowe >>