Zgrzewanie rur

Rury firmy Gerodur mogą być zgrzewane według właściwych zasad, zgodnie z powszechnie stosowanymi technikami łączenia rur PE-HD tworząc szczelne systemy rurociągów.

Do trwałego łączenia rur z innymi rurami lub kształtkami, zgodnie z przyjętymi zasadami nadają się następujące technologie:

Metoda łączenia 

Połączenie mechaniczne  Połączenie zgrzewne
Połączenia zaciskowe i śrubowe +  
Połączenia kołnierzowe +  
Zgrzewanie doczołowe z elementem zgrzewczym   +
 Zgrzewanie elektrooporowe   +

 

Szczegółowe wymagania regulujące przeprowadzanie procesu zgrzewania (zgodnie z wytycznymi DVS 2207-1):

 • Ochrona obszaru zgrzewania przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jak:
  - wilgoć, śnieg, szron, itp.
  - temperatura poniżej 0ºC
  - wiatr
  - dłuższe oddziaływanie promieni słonecznych
 • Pod określonymi warunkami można zgrzewać rury także w temperaturach poniżej 0ºC, jeśli uzyska się wystarczającą temperaturę ścianki rury przez umieszczenie w namiocie lub ogrzanie, przy założeniu że nie zaistnieje pogorszenie sprawności osoby zgrzewającej
 • Ewentualnie można dokonać w tych warunkach próbnego zgrzewu w celu potwierdzenia odpowiednich warunków pracy
 • Należy zapewnić identyczną temperaturę rur i kształtek przeznaczonych do zgrzewania
 • Zgrzewać można jedynie rury, kształtki i części rurociągów tego samego SDR. Wyjątek: połączenie SDR 17,6 z SDR 17


Dodatkowe informacje:


Zgrzewanie doczołowe rur >>

Zgrzewanie elektrooporowe >>